Alternativa - odabrano iz prirode

Vodič kroz alternativu i uštedu

Informoterapija

Informoterapija je djelovanje na zdravlje pomoću informacija.
Do 1989. godine lječnici su lječili ljude pomoću tvari. To su farmakoterapija, fitoterapija ili uz pomoć energije - fizioterapija. Istražujući mehanizme funkcioniranja raznih stanica došlo se do zaključka da se stanice mogu liječiti i pomoću informacija. Ili jednostavno rečeno ako im se prenese pravi program regeneracije one će postupiti po njemu.

Čovjekov DNK, RNK i bjelančevine u biti primaju  prenose informacije uz pomoć tvari.  Prenositi informacije moguće je i pmoću  energije elektromagnetnog polja i električnih impulsa.

Dr. sc. Skrypniuk je pronašao način da stanicama vrati informaciju o biološkoj frekvenciji zdravih stanica te da ih ponovo „nauči“ raditi ono što su zaboravile. Njegovo istraživanje na području kodiranja, čuvanja i korištenja tih informacija rezultiralo je praktičnim metodama dijagnostike, prevencije i liječenja upotrebom informacija – informodijagnostikom i informoterapijom.

Na videu možete vidjeti detaljnije o informoterapiji  i upoznati se sa aparatom za dijacor dijagnostiku.