Refleksoterapija na stopalima je terapijska metoda koja se temelji na činjenici da svi organi i dijelovi tijela imaju svoju pripadajuću zonu ili točku na stopalu. Stopalo je kao karta čitavog tijela.