Kordiceps

Vodič kroz alternativu

Kordiceps

Preporučamo svima da ga imaju u svojoj blizini jer je jedan od najdjelatnijih prirodnih preparata. Talisman il dar Bogova kako su ga stari Kinezi zvali. Preporučamo ga svima. Važno je znati kada kupujete kordiceps da kupite kordiceps sinensis i da je proizveden u KIni. 

Povijest o primjeni kordicepsa  u Kini kao sredstva za učvršćivanje zdravlja i preventive ima već više od 1200 godina. Već prije mnogo stoljeća Kinezi su priznavali kordiceps kao božje čudo, talisman. Kordiceps obitava u visokim planinama na visini 3500 m iznad morske razine.  Tijelo kordicepsa bogato je hranjivim tvarima i specifičnim biološkim komponentama koje se nalaze u biljkama visokih planina.

Misteriju o kordicepsu je prekinula kineska Akademija znanosti 1995. godine kada su objavili dugo čuvane tajne kineskih careva o ljekovitim svojstvima najsnažnijeg prirodnog lijeka na svijetu. U gerontologiji (nauka o vječnom životu) spominje se kordiceps kao osnovni eliksir mladosti i dugovječnosti. Zvali su ga božjim darom i talismanom koji je Bog stvorio samo za kineske careve.

Kada su na ljetnoj olimpijadi kineske plivačice osvojile medalje u svim disciplinama uz obaranje 9 svjetskih rekorda, bilo je jasno da su na treninzima koristile neko novo sredstvo. Na antidoping kontroli nisu pronađene tvari koje štetno djeluju na organizam. Kasnije je objavljeno da se radi o kordicepsu.

Dugo se nije znalo što je kordiceps. Biljka, gljiva ili kukac jer je pokazivao karakteristike živog bića. Danas se zna da je to gljiva iz porodice clavicipitaceae, klase sordariomycetes, genusa cordyceps. Kordiceps ima dvogodišnji ciklus. Svoje spore odlaže na ličinkama planinskih kukaca na visinama preko 3500 m. Preko zime spora se pretvara u bakteriju koja razara unutrašnjost ličinke. Zapravo kordiceps živi pod zemljom u najsurovijim uvjetima podnoseći dugo gladovanje, hladnoću, vrućinu te nedostatak kisika.

Sastojci kordicepsa


U kordicepsu postoji 77 makro i mikro elemenata, 80 vrsta enzima, 18 aminokiselina (sve esencijalne kiseline), silne antioksidante, beta karoten, vitamine E i C, minerale selen, cink, molidben, krom, bakar, bor, koenzim Q10, imunomodelirajuće polisaharide te nezasićene kiseline.

Američka istraživanja su pokazala sinergetsko djelovanje svih elemenata pojačavajući djelovanje do 20 puta. Postoje mnogi preparati u SAD-u na bazi kordicepsa koji je uzgojen umjetno na velikum plantažama bez osnovnih prirodnih uvjeta. U njima su sadržana samo neka svojstva kordicepsa. Samo kineski kordiceps ubran na visokim tibetanskim planinama ima cjelovito djelovanje.

Primjena Kordicepsa

Istraživanja o kordicepsu

Neka istraživanja o Kordicepsu koja možete naći na internetu.

 Uticaj Cordycepsa na stanice raka
Sve veći broj onkologa širom svijeta preporučuje i koristi Cordyceps kao dodatak kemoterapiji, radijaciji i ostalim konvencionalnim metodama liječenja raka. Pokazao je izvanrednu sposobnost ne samo u sprječavanju rasta, u nekim slučajevima čak i uništavanju određenih vrsta tumora, već i kao sredstvo pomoću kojeg imuno-sistem i cijelo tijelo mogu da se održe jakim i vitalnim dok mu istovremeno prijete efekti kemoterapije i radijacije (Namakura i ostali, 2003). Njegovo sekundarno djelovanje pomaže organizmu da efikasnije raspolaže resursima imunološkog sistema u slučaju stresa koji preživljava prilikom napada raka (Shin i ostali, 2003).

Imunomodulacijski efekti

Veliki broj istraživanja bavi se imuno-enhatornim i imuno-supresivnim svojstvima kordicepsa. Ova dvosmjerna regulacija funkcija imuno-sistema, odnosno činjenica da on može da se ojača ili oslabi, zove se imunomodulacija i čini se da potiče iz istog mehanizma u tijelu.

Uticaj Cordycepsa na bubrege

Pacijenti sa kroničnim oboljenjem i smanjenom funkcijom bubrega često pate od povišenog krvnog tlaka, proteinurije i anemije. Istraživanje provedeno na takvim pacijentima pokazalo je da je nakon mjesec dana terapije Cordycepsom njihov krvni tlak snižen za 15%, a značajno je smanjena i količina proteina. Pored toga, primijećen je i skok superoksida dismutaze (SOD-a) koji, zajedno sa utvrđenim smanjenjem seruma lipopeorksida, sugerira mogućnost neutralizacije slobodnih radikala, što rezultira manjim oštećenjem stanica (Jiang i Gao, 1995).
U drugoj kliničkoj studiji, provedenoj na 57 pacijenata sa oštećenjem bubrega izazvanim gentamicinom, bolesnici su tretirani sa 4-5 ml Cordycepsa dnevno, ili nekim drugim, uobičajenim metodama. Nakon šest dana, grupa koja je primala Cordyceps uspostavila je 89% normalne funkcije bubrega, dok je kontrolna grupa povratila samo 45% normalne funkcije bubrega. Vrijeme potrebno za oporavak grupe koja je uzimala Cordyceps bilo je znatno kraće nego kod kontrolne grupe.

Uticaj Cordycepsa na funkciju srca

Istraživanja provedena na pacijentima sa kroničnim srčanim oboljenjima pokazuju da dugotrajno uzimanje Cordycepsa u kombinaciji sa uobičajenom terapijom - digoksinom, hidrohlorotiazidom, dopaminom i dobutaminom, dovodi do poboljšanja kvaliteta života pacijenata, u usporedbi sa bolesnicima iz kontrolne grupe. Pod tim se podrazumijeva opće fizičko stanje, mentalno zdravlje, seksualni nagon i srčana funkcija (Chen, 1995).

Uticaj Cordycepsa na jetru

Skoro sve studije pokazale su da Cordyceps poboljšava funkcioniranje ovog važnog organa. Primjera radi, na Orijentu se Cordyceps redovno koristi kao dodatak terapiji kroničnog hepatitisa B i C. U jednoj od studija, ekstrakt Cordycepsa upotrebljen je u kombinaciji sa ekstraktima nekoliko drugih medicinskih gljiva, kao dodatak lamivudinu u terapiji hepatitisa B. Lamivudin je uobičajeni antivirusni lijek koji se koristi u terapiji hepatitisa. U toj studiji je grupa koja je dobijala ekstrakte Cordycepsa i ostalih medicinskih gljiva pokazala bolje rezultate u kratkom vremenskom periodu od kontrolne grupe koja je uzimala samo lamivudin (Wang i ostali, 2002).

Cordyceps i seksualna disfunkcija kod muškaraca/žena

Cordyceps se vjekovima koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini kao lijek za mušku i žensku seksualnu disfunkciju, poput hipolibidinizma i impotencije. Preklinički podaci dobijeni eksperimentima na miševima pokazali su da ova gljiva ima efekte slične seksualnim steroidima (Wan i ostali, 1988). Klinička testiranja na ljudima potvrdila su djelotvornost Cordycepsa u borbi protiv smanjenog seksualnog nagona.

Važno je znati kada kupujete kordiceps da kupite kordiceps sinensis i da je proizveden u Kini

Preporučamo vam originalni Tiesnsov kordiceps koji će te naći na stranici:  https://www.natura-odabrano.com/tiens-kordiceps/