kineska tradicionalna medicina

Tiens je vodeća kompanija u svijetu na polju proizvoda na bazi TKM

Tradicionalna kineska medicina

Kineska tradicionalna mudrost(TKM)  poznata je već 5000 godina. Zapadna medicina ima svoje ogranke prema svakom organu pojedinačno.  Dok kod TKM se promatra organizam kao cjelina.

Prate se tokovi energije koji se nazivaju meridijani.  Višak ili manjak energije u određenom meridijanu uzrokuje određene zdravstvene probleme.  Koji sa vremenom postaju sve jači i izraženiji.
na temelju određenih simptoma može se odrediti koji je meridijan u krizi.  Te na bazi toga preporučiti adekvatnu terapija.

Terapija je skup kineskih preparata napravljenih na temelju kineske tradicionalne medicine za uravnoteženje i normalan rad organizma. Cijeli koncept je jednostavan: očisti organizam, izvrši balans energija, nahrani organizam i ojačaj organe.

Tradicionalne kineske metode

“Čišćenje, reguliranje, mineralizacija i zaštita”

Ljudska bića žive po prirodnom zakonu rađanja, rasta, starenja i smrti. Ona imaju potencijal fizičkog razvitka tijela, jačanja fizičke konstitucije, produljenja života i izbjegavanja smrti u mladoj dobi.

Najvažniji su još uvijek prevencija i pravodobno liječenje. Već je »Medicinski klasik Žutog cara« pisao ovako: »Kadulja neće izliječiti bolesne osobe, nego one koje nisu trebale liječenje, ne liječeći one koji nisu zdravi ...«, čime se želi reći da je sprječavanje bolesti i poremećaja zdravlja bolje nego liječenje. Oni, koji znaju dobro čuvati zdravlje, obično čiste ili uklanjaju toksine iz svoga tijela i sprječavaju djelovanje bilo kojeg opasnog elementa skrivenog u njegovoj unutrašnjosti.

Temelj dugovječnosti je odsutnost tvari ili elementa štetnoga za tijelo. Danas se ljudi klasificiraju prema svom zdravlju u tri skupine: prvu čine zdrave osobe 5%,u drugoj su skupini oni koji pate od bolesti 15% i, konačno, poluzdrave osobe čine preostalih 80%.
Svako ljudsko biće bi trebalo primjenjivati procese čišćenja, reguliranja, nadoknade i zaštite za čišćenje slezene, želuca i crijeva; za reguliranje chi-ja (či = unutarnja energija), krvi, yina i yanga. Treba uzimati prehrambene sastojke u svrhu čuvanja zdravlja i zdravstvene skrbi.
Ljudsko je tijelo integralni organ, u kojem će neravnoteža između yina i yanga ugroziti funkcije unutarnjih organa. Jednom, kada su zahvaćeni unutarnji organi, doći će do zahvaćanja i preostalog dijela vašega tijela. Zbog toga, što se ranije pročisti i doda hrana,    

Učenje o meridijanima CIN LO

Jin-ski meridijani odgovaraju organima koji vrše funkcije sakupljanja, čuvanja i prerade materija i energije u organizmu. To su ispunjeni organi: pluća, slezena, srce, bubrezi, perikard i jetra.

Jang-skim meridijanima odgovaraju šuplji organi koji vrše funkcije razmjene materija, izlučivanja (ekskrecije). To je debelo crijevo, želudac, tanko crijevo, mokraćni mjehur, trostruki grijač, žučna mjehur.

Ljudsko tijelo ima poseban sistem kanala koji spajaju površinsko sa unutrašnjim i gornje dijelove tijela sa donjim i koji povezuju sve šuplje i guste organe. Kanali i kolaterije nisu niti krvni sudovi niti živci. Termin „meridijan" označava put ili kanal. Ti kanali su cjevovodi energije Či. Oni formiraju linije koje prolaze po cijelom tijelu čovjeka i spajajući njegove različite dijelove pretvaraju  ga  u  organsko jedinstvo.  

Kanali  koji  su povezani sa šupljim organima Jang prolaze duž vanjskih površina tijela i nazivaju se Jang-kanali. Kanali koji su povezani sa ispunjenim organima Jin prolaze duž unutrašnjih površina i nazivaju se Jin-kanali.